Elektro-Kom - przeglądy instalacji elektrycznej na terenie Warszawy i okolic

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej Warszawa – firma ELEKTRO – KOM zajmuje się dokonywaniem okresowych przeglądów instalacji elektrycznych na terenie Warszawy i okolic. Mamy wieloletnie doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do wykonywania przeglądów.

Chętnie wykonamy kompleksowy przegląd instalacji elektrycznej w Państwa budynku. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – wspólnie porozmawiamy o szczegółach i ustalimy dogodny termin realizacji usługi.

Przegląd instalacji elektrycznej Warszawa

Przegląd instalacji elektrycznej Warszawa – to kontrola stanu technicznego każdego budynku, która, według artykułu 62 ustawy o Prawie budowlanym z dn. 07.07.1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami) dotyczy całościowego sprawdzenia jego przydatności do użytku oraz estetyki obiektu i jego otoczenia. Konieczne jest preprowadzanie przeglądów instalacji elektrycznych, które sprawdzają odporność izolacji przewodów i uziemień instalacji, jak również sprawność wszystkich zabezpieczeń, połączeń i środków ochrony przed porażeniami.

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej jest niezbędny także do tego, żeby w razie wypadku móc ubiegać się o odszkodowanie za szkody, które dotknęły ubezpieczonego budynku. W takich sytuacjach odpowiednia dokumentacja jest kluczowa, by móc uzyskać odszkodowanie. 

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne wymagają okresowych przeglądów, a obowiązek zadbania o wykonanie tej czynności leży po stronie dostawcy energii elektrycznej, jak również właściciela lub zarządcy budynków. Przegląd instalacji musi być wykonany przynajmniej raz na pięć lat – jest to wymagane przez prawo budowlane. Wyniki kontroli mają na celu pokazanie, czy stan techniczny instalacji elektrycznych pozwala na bezpieczne użytkowanie danego obiektu. Oczywiście czynność ta musi zostać wykonana przez fachowców i z użyciem profesjonalnego sprzętu. Wykonawca ponosi tu pełną odpowiedzialność prawną za przeprowadzenie wszystkich pomiarów i badań w zakresie przeglądu instalacji elektrycznej.

Przegląd instalacji elektrycznej Warszawa - dokładne pomiary, indywidualna wycena - Elektro Kom
Przegląd instalacji elektrycznej Warszawa - dokładne pomiary, konkurencyjne ceny - Elektro Kom

Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym jest obowiązkowy i zlecenie wykonania go leży po stronie właściciela domu. Podczas kontroli instalacji sprawdzane są przewody w celu wykluczenia powodowania zagrożenia dla mieszkańców.

Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

Elektryk, który sprawdza instalację elektryczną w domu dokonuje czterech pomiarów:

 • pomiar skuteczności ochrony przewodów przed zwarciem lub spięciem,
 • pomiar skuteczności przeciwpożarowej,
 • pomiar rezystancji izolacji,
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

Przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu

Przegląd instalacje elektrycznej w mieszkaniu w bloku jest obowiązkiem zarządcy całego budynku. Proces ten również składa się z oględzin instalacji oraz wykonania odpowiednich pomiarów i badań. Taka kontrola instalacji elektrycznej kończy się spisaniem protokołu.

Żeby wykonać przegląd istalacji elektrycznej w mieszkaniu należy zwrócić się po pomoc do specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przeprowadzenie przeglądu przez osobę do tego nieuprawnioną może skutkować późniejszymi komplikacjami, awariami, a w konsekwencji też pożarem. Nieprawidłowo sporządzony protokół to także możliwość nieprzyznania odszkodowania. 

Elektro-kom to zaufana firma, wykwalifikowani fachowcy, którzy posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia oraz lata doświadczenia.

Elektro-Kom - dokładne przeglądy instalacji elektrycznej na terenie Warszawy i okolic

Przegląd instalacji elektrycznej co ile lat

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego przeglądu instalacji elektrycznej należy dokonywać co najmniej raz na pięć lat. Niemniej jednak ten okres może być krótszy, na co wpływ ma wiele czynników, takich jak:

 • wiek i żywotność instalacji elektrycznej,
 • narażenie instalacji na negatywne działanie czynników zewnętrznych,
 • lokalizacja budynku na terenie budowy,
 • przeznaczenie budynku,
 • wyniki z poprzedniego przeglądu instalacji. 
Elektro-Kom to firma, która wykonuje przegląd instalacji elektrycznej na terenie Warszawy

Przegląd instalacji elektrycznej 5 letni

Właściciel budynku ma obowiązek wykonania przeglądu instalacji elektrycznej nie rzadziej niż raz na pięć lat. Przegląd instalacji elektrycznej 5 letni powinien obejmować nie tylko kontrolę stanu technicznego oraz przydatności użytkowej, ale też estetykę budynku oraz jego otoczenia.

Przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej zakres:

 • wykonanie czynności ujętych w przeglądzie rocznym;
 • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych; biurach itp.;
 • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej części wspólnej budynku;
 • wykonanie pomiarów instalacji odgromowej;
 • opis wraz z protokołami z przeglądu 5-letniego.

Przegląd instalacji elektrycznej roczny

Przegląd instalacji elektrycznej roczny zakres:

 • sprawdzenie styków połączeń elektrycznych w rozdzielniach głównych;
 • sprawdzenie styków połączeń elektrycznych w tablicach administracyjnych, użytkowych, piętrowych;
 • sprawdzenie wizualne stanu przewodów elektrycznych jak również stanu gniazd bezpiecznikowych;
 • sprawdzenie opisów rozdzielni;
 • sprawdzenie działania wyłącznika głównego;
 • wykonanie schematu jednokreskowego instalacji elektrycznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji opisowej z aktualnego stanu instalacji elektrycznej w budynku;
 • spis wyłonionych usterek + sugestie na temat instalacji elektrycznej.
Elektro-Kom - przegląd instalacji elektrycznej Warszawa

Przegląd instalacji elektrycznej cena

Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej? Koszt wykonania przeglądu instalacji elektrycznej zależy od kilku czynników i jest zwykle szacowany indywidualnie. Na cenę kontroli instalacji wpływają takie czynniki, jak np.:

 • stopień skomplikowania instalacji elektrycznej,
 • odległość, w jakiej znajduje się budynek, 
 • liczba punktów pomiarowych.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem w Warszawie – wspólnie omówimy szczegóły oraz odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.

Przegląd instalacji elektrycznej 5 letni cena

Cena pomiaru rezystencji obwodu jednofazowego w województwie mazowieckim to koszt od ok. 9 zł do 11 zł za punkt.

Cena pomiaru rezystencji obwodu trójfazowego w Warszawie i okolicach to koszt od ok. 13,50 zł do 20 zł za punkt.

Cena pomiaru rezystencji uziemień ochronnych w Warszawie to zwykle koszt od ok. 27 zł do 37 zł za punkt.

Cena pomiaru ochrony przeciwpożarowej na terenie Warszawy i okolic to koszt od ok. 6 zł do 7,50 zł za punkt.

Koszt pomiaru ciągłości przewodów ochronnych na terenie woj. mazowieckiego to koszt od ok. 5 zł do 7 zł za punkt.

Koszt pomiaru natężenia i równomierności oświetlenia na terenie woj. mazowieckiego to koszt od ok. 9 zł do 12 zł za punkt.

Elektro-kom - wykonujemy kontrole instalacji elektrycznych

Przegląd instalacji elektrycznej Warszawa - Elektro-Kom

Jeśli szukasz sprawdzonej firmy, która dokładnie i szczegółowo przeprowadzi przegląd instalacji elektrycznej w Warszawie i okolicach, to polecamy naszych fachowców. To specjaliści, którzy wiedzą, jak dobrze przeprowadzić kontrolę, sporządzić właściwy protokół i dzięki którym możesz czuć się bezpiecznie.

Zapraszamy też do zapoznania się z naszą ofertą. Chętnie też porozmawiamy z Tobą o szczegółach, odpowiemy na wszystkie pytania i przygotujemy indywidualną wycenę usługi.