OKRESOWE PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Instalacje elektryczne wymagają okresowych przeglądów, a obowiązek zadbania o wykonanie tej czynności leży po stronie dostawcy energii elektrycznej oraz właściciela lub zarządcy budynków. Przegląd instalacji musi być wykonany przynajmniej raz na pięć lat – jest to wymagane przez prawo budowlane. Wyniki kontroli mają na celu pokazanie, czy stan techniczny instalacji elektrycznych pozwala na bezpieczne użytkowanie danego obiektu. Oczywiście czynność ta musi zostać wykonana przez fachowców i z użyciem profesjonalnego sprzętu.

WYKONUJEMY OKRESOWE PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROCZNE JAK RÓWNIEŻ 5-LETNIE;
PRZEGLĄD ROCZNY ZAWIERA:
 • Sprawdzenie styków połączeń elektrycznych w rozdzielniach głównych;
 • Sprawdzenie styków połączeń elektrycznych w tablicach administracyjnych, użytkowych, piętrowych;
 • Sprawdzenie wizualne stanu przewodów elektrycznych jak również stanu gniazd bezpiecznikowych;
 • Sprawdzenie opisów rozdzielni;
 • Sprawdzenie działania wyłącznika głównego;
 • Wykonanie schematu jednokreskowego instalacji elektrycznej budynku;
 • Wykonanie dokumentacji opisowej z aktualnego stanu instalacji elektrycznej w budynku;
 • Spis wyłonionych usterek + sugestie na temat instalacji elektrycznej;
PRZEGLĄD 5-LETNI ZAWIERA:
 • Wykonanie czynności ujętych w przeglądzie rocznym;
 • Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych; biurach itp.;
 • Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej części wspólnej budynku;
 • Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej;
 • Opis wraz z protokołami z przeglądu 5-letniego;