POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE W INSTALACJACH

Aby zwiększyć skuteczność instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych wykorzystuje się tak zwane połączenia wyrównawcze, czyli zespół małooporowych połączeń elektrycznych między częściami, które przewodzą prąd. Zadaniem połączeń wyrównawczych jest ochrona przed pojawieniem się między tymi elementami niebezpiecznego napięcia dotykowego. Jest to środek ochronny uzupełniający, a więc działa on wtedy, kiedy zawiodą podstawowe oraz dodatkowe systemy chroniące przed przepięciami prądu. Połączenia wyrównawcze powinny być zakładane przez wykwalifikowanych elektryków.

  • Układanie szyny uziemiającej (bednarki);
  • Uziemianie wszelkiego typu rur metalowych biegnących w piwnicach budynku;
  • Wykonywanie połączeń wyrównawczych w lokalach;
  • Wykonywanie połączeń wyrównawczych poprzez szyny GSU;