Pomiary elektryczne Warszawa
Elektro-Kom

Pomiary elektryczne Warszawa – wykonujemy dokładne pomiary elektryczne na terenie Warszawy i okolic.

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne muszą być wykonywane, by ocenić stan techniczny instalacji elektrycznych, ich niezawodność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wyniki badań mogą wskazywać na możliwość dalszej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych lub na konieczność naprawy lub remontu. Pomiary elektryczne dzieli się na odbiorcze i eksploatacyjne okresowe (ochronne).

Pomiary elektryczne odbiorcze wykonuje się dla urządzeń odraz instalacji nowych lub modernizowanych. Badania i pomiary wykonuje się, żeby określić gotowość do eksploatacji. Zakres pomiarów odbiorczych najczęściej będzie większy niż eksploatacyjnych okresowych.

Pomiary i badania elektryczne okresowe są wykonywane w celu sprawdzenia stanu technicznego instalacji lub urządzeń elektrycznych w trakcie ich eksploatacji w celu ustalenia, czy nie pogorszył się on i czy dalsze użytkowanie jest bezpieczne. 

Pomiary elektryczne Warszawa i okolice - Elektro-Kom

Elektro-Kom to zespół doświadczonych specjalistów w zakresie wszystkich zagadnień związanych z elektryką. W ramach naszych usług wykonujemy między innymi kompleksowe pomiary elektryczne na terenie miasta Warszawa oraz okolic. Dzięki wieloletniej praktyce zawodowej, bogatych kompetencjach teoretycznych i praktycznych oraz zaawansowanemu sprzętowi pomiarowemu, możemy sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów – gwarantując bezpieczeństwo i poprawną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych.

Maszyny znajdujące się w zakładach przemysłowych oraz różnego rodzaju urządzenia służące bezpieczeństwu, np. systemy przeciwpożarowe, powinny podlegać regularnej kontroli. Mimo że prawo budowlane nie obliguje do pomiaru maszyn i urządzeń elektrycznych, to jednak warto pomyśleć o takim kroku w momencie gdy zaistnieje podejrzenie uszkodzenia bądź też zostały dokonane jakieś modyfikacje. Jest to bardzo ważne, gdyż od prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń elektrycznych może zależeć zdrowie i życie.

Pomiary elektryczne maszyn i urządzeń w Warszawie obejmują takie działania, jak:

 • sprawdzenie stanu izolacji kabli i przewodów zasilających urządzenia,
 • sprawdzenie działania wyłączników,
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,
 • sprawdzenie wizualne ogólnego stanu urządzenia,
 • sprawdzenie wtyczki zasilającej urządzenie.

Wszelkiego typu elektryczne oraz odgromowe instalacje, niezależnie od jakości zastosowanych materiałów czy zaawansowania technologicznego wymagają regularnej kontroli. Pod wpływem czasu może bowiem dojść do uszkodzeń obniżających jakość ich pracy oraz stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego też należy poddać się obowiązkowi wykonania przeglądu i pomiarów elektrycznych i powierzyć ich wykonanie w ręce ekspertów.

Nasza firma przeprowadza pomiary elektryczne w obrębie miasta Warszawa i okolic, sprawdzając wszystkie elementy instalacji elektrycznej i sprawnie wykrywając problemy. Następnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, dokonuje wymiany lub naprawy uszkodzonych części.

Pomiary elektryczne w praktyce - wybrane rodzaje

Można wyróżnić kilka rodzajów pomiarów elektrycznych. W firmie Elektro-Kom zajmujemy się wykonywaniem poniższych pomiarów i nie tylko.

Pomiar natężenia oświetlenia

Natężenie oświetlenia powinno być dostosowane odpowiednio do pomieszczenia. Zgodnie z przepisami BHP pracodawca w miejscu pracy musi zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia, ponieważ niedostosowanie oświetlenia jest uważane za czynnik uciążliwy dla pracownika. Jako firma Elektro-Kom wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia na terenie Warszawy i okolic. Dowiedz się więcej.

Pomiar instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej

Pomiar instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowe ma za zadanie zweryfikować zgodność jej stanu technicznego z wymogami norm i dokumentacją techniczną. Sprawdza się tu np. czy połączenia nie są obluzowane, czy nie ma przypadkowych przerw w przewodach oraz złączach, czy połączenia z uziomem oraz elementy ochronne są w stanie nienaruszonym, czy nie ma innych oznak uszkodzenia instalacji, a także czy utrzymane są wymagane odstępy izolacyjne.

Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów

Izolacja ma za zadanie chronić człowieka przed porażeniem elektrycznym. W wyniku eksploatacji izolacja ulega pogorszeniu, dlatego co jakiś czas należy kontrolować jej stan. Pomiary rezystencji izolacji kabli i przewodów należą do stałych elementów prac pomiarowych i kontrolnych instalacji elektrycznej. Pomiar ten odbywa się przez podanie na zaciski obiektu poddawanego badaniu i określenie prądu w obwodzie. 

Pomiary elektryczne Warszawa

Współpracując z ELEKTRO – KOM, możesz liczyć na pełną gamę usług pomiarowych instalacji odgromowych oraz elektrycznych.

Wykonujemy m.in. usługi takie, jak:

 • badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia kiedyś nazywany skutecznością zerowania,
 • pomiar wyłączników różnicowo-prądowych,
 • pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów,
 • pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych,
 • pomiary instalacji odgromowej,
 • metryka instalacji odgromowej,
 • sprawdzenie zadziałania głównego wyłącznika przeciwpożarowego.

Wszystkie pomiary elektryczne w granicach miasta Warszawa i w okolicach wykonujemy rzetelnie, sprawnie oraz wykorzystując najlepszy sprzęt diagnostyczny. To najlepsza gwarancja wykrycia każdej nieprawidłowości pracy instalacji oraz jej sprawnego naprawienia. Po wykonaniu pomiarów wystawiane są protokoły z dokumentacją pomiaru, uwagami i zaleceniami. Dodatkowo wykonujemy również pomiary natężenia oświetlenia wymagane przez straż pożarną, sanepid i wiele innych instytucji, których to wykonywanie jest konieczne w przedszkolach, szkołach, zakładach pracy oraz wiele innych instytucji użyteczności publicznej.

Zapraszamy do współpracy.

Pomiary elektryczne - cennik

Cennik pomiarów elektrycznych zależy od kilku różnych czynników, takich jak liczba wykonywanych pomiarów, stan izolacji, rodzaj pomiaru, rodzaj obiektu i jego lokalizacja. Jeśli chcesz poznać dokładne ceny, a także dowiedzieć się więcej szczegółów, skontaktuj się z nami telefonicznie. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz wątpliwości, a także sporządzimy wycenę.

Profesjonalne pomiary elektryczne Warszawa

Wybierając naszą firmę możesz liczyć na:

 • fachowe doradztwo techniczne,
 • elastyczne dostosowanie terminu wykonania usługi do Twoich potrzeb,
 • sprawne zrealizowanie powierzonych prac pomiarowych,
 • uczciwe i konkurencyjne stawki.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły oferty bądź zamówić pomiar – skontaktuj się z nami.