POMIARY MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Maszyny znajdujące się w zakładach przemysłowych oraz różnego rodzaju urządzenia służące bezpieczeństwu, np. systemy przeciwpożarowe powinny podlegać regularnej kontroli. Mimo że prawo budowlane nie obliguje do pomiaru maszyn i urządzeń elektrycznych, to jednak warto pomyśleć o takim kroku w momencie gdy zaistnieje podejrzenie uszkodzenia bądź też zostały dokonane jakieś modyfikacje. Jest to bardzo ważne, gdyż od prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń elektrycznych może zależeć zdrowie i życie.

  • Sprawdzenie stanu izolacji kabli i przewodów zasilających urządzenia;
  • Sprawdzenie działania wyłączników;
  • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych;
  • Sprawdzenie wizualne ogólnego stanu urządzenia;
  • Sprawdzenie wtyczki zasilającej urządzenie;