WYMIANA PIONÓW LOKATORSKICH W BUDYNKACH PIĘTROWYCH

Przepływ prądu w blokach i budynkach piętrowych jest możliwy dzięki wykonaniu pionów lokatorskich. W budynkach starszego typu często zachodzi potrzeba wymiany takiego pionu – może to wynikać albo z racji jego uszkodzenia, albo z powodu niewystarczalności aktualnego rozwiązania do bieżących potrzeb lokatorów. Pion lokatorski powinien być trwały i odpowiedni do występujących w danym miejscu obciążeń energetycznych. Oczywiście wymiana taka jest ingerencją w instalację elektryczną i powinna być wykonana przez fachowców.

Piony lokatorskie wymieniamy na pięciożyłowe z żyłą ochronną „PE” i o grubości zgodnej z występującymi obciążeniami.